முதலீட்டு திட்டம்

முதலீட்டு திட்டம்

Back

முதலீட்டு திட்டம்

எம் அனைவருக்கும் கனவுகளும் விருப்பங்களும் உள்ளது.அவை அனைத்தையும் நனவாக்கி கொள்வதற்கு நாம் சிறந்த மீட்பினை பெறக்கூடிய முறையில் சேமிக்க வேண்டும். பாரம்பரிய சேமிப்பு வழிமுறைகளான வங்கி சேமிப்புகணக்கு மற்றும் நிலையான வைப்பு என்பனவே எமது முதல் தெரிவாக அமையும்.இருந்தபோதிலும், இவை நிதி முதலீட்டில் சிறந்த மீட்பினை அளிக்காது.

எப்படி கோர வேண்டும்

கொள்கை PDF கொடுப்பனவு

உதவி தேவை ?

இவ் ஒப்பந்தம் சம்மந்தமாக தொடர்பினை பேண வேண்டுமா ? ஏதேனும் கருத்துக்கள் உள்ளதா?

ஒரு அழைப்பு கோரிக்கை