செய்திகள்

SANASA Insurance is celebrating 16th Anniversary

October 4, 2019

SANASA Insurance is celebrating 16th Anniversary
View More
Plantation of 100,000 Jack Trees

January 7, 2019

Plantation of 100,000 Jack Trees All Around Sri Lanka.
View More
Sanasa Life has won the National Business Excellence Merit Award 2018

December 19, 2018

Sanasa Life has won the National Business Excellence Merit Award – 2018 in Insurance Section. Organized by the National Chamber of Commerce of Sri Lanka
View More
Sanasa 40th anniversary ceremony...

October 17, 2018

Sanasa 40th anniversary ceremony was held at Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre.
View More
Skill Development Training Program Conducted for Future Leaders

June 5, 2018

Skill Development Training Program Conducted for Future Leaders in SANASA Insurance Comapny Ltd.
View More
Ice Cream Dansela - May 01st 2018

May 4, 2018

Head Office (Kollupity) Ice Cream Dansela – May 01st 2018
View More
SANASA Insurance - Head Office (Kollupity) Ice Cream Dansela

SANASA Insurance – Head Office (Kollupity) Ice Cream Dansela
View More
Branch Opening at Batticaloa

April 23, 2018

Branch opening at Batticaloa on 16th February 2018 by By Dr. P. A. Kiriwandeniya – Leader of the SANASA Movement and  Mr. V. Yogeswaran, M.P.
View More
தேசிய வணிக முதன்மை நிலை விருதுகள்-2017

October 24, 2017

தேசிய வணிக முதன்மை நிலை விருதுகள் 2017 காப்புறுதி துறை – சிறப்பு விருது
View More
தாமரை மலர் பூஜை- தை மாதம் 6ம் 7ம்திகதிகளில்

நிறுவனத்தினதும் அதனை சார்ந்தவர்களுக்கும் இறை ஆசிர்வாதங்ககளை பெறுவதற்கான ஆண்டுக்கான பௌத்த நிகழ்வாக ருவன்வெலி மஹா சேய,ஜய சிறி மகா போதி,அனுராதபுரம் போன்ற புனித தலங்களுக்கு தாமரை மலர்களை வழங்கியமை.
View More