கிளை இடங்கள்

சனச காப்பீடு கிளை இடங்கள்

ஸ்ரீலங்கா முழுவதும் எங்களுடைய கிளை நெட்வொர்க்கைப் பற்றிய விவரங்களைக் காணலாம்

Branch Locations

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Almao

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Trincomalee

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Vavuniya

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Mannar

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Akkaraipattu (Opening soon)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Batticaloa

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Raththota (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Pallepola (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Walasmulla

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Delkada (Minibranch - Opening Soon)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Homagama

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Weligama

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Dewinuwara (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kakunadura (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kalutara

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Dehiaththakandiya (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Polonnaruwa

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Sripura (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Padavi Parakrmapura (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kebithigollewa (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Galenbindunuwewa (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kotahena

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Rathmalana

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Balangoda

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Gampola (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Digana (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Pilimathalawa (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Deraniyagala (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Aranayaka (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Mawanella (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Bowatta

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Wennapuwa

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Negambo

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Minuwangoda (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Pannala (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kobeigane (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கொடக்கவெல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மகியங்கனை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  அம்பலாந்தொட்ட

 • S
  Sanasa Insurance Company

  நீர்கொழும்பு

 • S
  Sanasa Insurance Company

  திக்வல்ல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  வெலிகாமம்

 • S
  Sanasa Insurance Company

  பண்டாரகம

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ஹக்மன

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மஸ்கெலியா

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ஹெட்டிபொல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  யக்கல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  வரகாபொல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  திவுலபிட்டிய

 • S
  Sanasa Insurance Company

  காலி

 • S
  Sanasa Insurance Company

  சிலாபம்

 • S
  Sanasa Insurance Company

  அனுராதபுரம்

 • S
  Sanasa Insurance Company

  அம்பாறை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ரன்ன

 • S
  Sanasa Insurance Company

  வென்னப்புவ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  திருகோணமலை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  சூரியவெவ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ருவன்வெல்ல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  இரத்தினபுரி

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ரம்புக்கன

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ராகலை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  பொல்பிதிகம

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கதுருவெல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  பொல்கஹவெல

 • S
  Sanasa Insurance Company

  நிகவெரடிய

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மொணராகலை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மத்துகம

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மாத்தளை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மாத்தறை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மாபலகம

 • S
  Sanasa Insurance Company

  மஹரகம

 • S
  Sanasa Insurance Company

  குளியாபிட்டிய

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கிளிநொச்சி

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கேகாலை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கண்டி

 • S
  Sanasa Insurance Company

  களுத்துறை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கடுவெலை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  யாழ்ப்பாண

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கம்பஹா

 • S
  Sanasa Insurance Company

  எம்பிலிப்பிட்டிய

 • S
  Sanasa Insurance Company

  தெல்கொடை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  தம்புள்ளை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  பதுளை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  அம்பலான்கொடை

 • S
  Sanasa Insurance Company

  அக்குரஸ்ஸ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  குருநாகல்

 • S
  Sanasa Insurance Company

  கொழும்பு

வரையறுக்கப்பட்ட சணச காப்புறுதி கம்பனி

No.2/A, Darmayathana Mawatha, Kurunagala

037-2230665

8.30am - 5.00pm

No. 380A, Court Road,
Trincomalee.

-

8.30am - 5.00pm

No. 55, Kovila Road, Kurumankadu, Vavuniya.

077-1174753

8.30am - 5.00pm

No 74, Moor Street, Mannar

077-9186055 K

8.30am - 5.00pm

-

077-8340224

8.30am - 5.00pm

Kalmune Road, Kaladi, Batticaloa

065-2222072 / 077-4878244

8.30am - 5.00pm

No 59 B, 1/1 , Raththota Rd, Matale

076-8362547

8.30am - 5.00pm

No 49, Mathale Rd, Pallepola.

078-9705517

8.30am - 5.00pm

No. 64, Beliaththa Road, Walasmulla.

-

8.30am - 5.00pm

075-0473539

8.30am - 5.00pm

144 1/A, Hospital Junction, Highlevel Road, Homagama.

077-3866017

8.30am - 5.00pm

No. 354/45/1/1, 2nd floor, Samaraweera Road, Weligama.

077-2294193

8.30am - 5.00pm

No. 52, Thasavi Building, Jayabodi Junction, Gandara.

076-8493754

8.30am - 5.00pm

No.05, Veherahena Road South, Kakunadura.

076-8429839

8.30am - 5.00pm

No. 425, Galle Road, Kaluthara - North.

034-2236743 / 077-3868420

8.30am - 5.00pm

A19, Dehiaththakandiya, New Town.

076-3700213

8.30am - 5.00pm

No. 14/B, Main Street, Kaduruwela, Polonnaruwa.

078-5506867

8.30am - 5.00pm

Palugas Wanguwa, Padawi Sripura.

076-8104952

8.30am - 5.00pm

New Colombo Stores, Parakramapura, Padaviya.

076-3058433

8.30am - 5.00pm

In front of Co-Operative Building, Padawi Road, Kabithigollewa.

076-8100143

8.30am - 5.00pm

Sanka Jewellers, Anuradapura Road, Galenbindunuwewa

076-8344858

8.30am - 5.00pm

(Opening soon)

8.30am - 5.00pm

No. 187 / 1/1, Galle Road, Rathmalana.

011-2738679

8.30am - 5.00pm

No.08, Thanayam Pivisum Road, Balangoda.

077-3663255

8.30am - 5.00pm

No. 212/7, Abagamuwa Road, Gampola

076-8309148

8.30am - 5.00pm

152/E/1, Madawala Road, Digana

076-8362089

8.30am - 5.00pm

No 269/2, Colombo Rd, Pilimathalawa

076-8361226

8.30am - 5.00pm

Main Street, Deraniyagala

077-3255314

8.30am - 5.00pm

B5/1, Near the Pradeshiya Saba, Dikpitiya, Aranayaka.

076-8350838

8.30am - 5.00pm

No. 156/1/1, New Kandy Road, Gunarathna Building, Mawanella.

076-8220582

8.30am - 5.00pm

Darshana Building, Bowatta, Bingiriya

077-0521035

8.30am - 5.00pm

No. E/E/1, 1st Floor, Chilaw Road, Wennappuwa.

031-2250250

8.30am - 5.00pm

No. 180, Chilaw Road, Kattuwa, Nigambo.

077-3663276

8.30am - 5.00pm

No.49/A, Airport Road, Minuwangoda.

076-8505669

8.30 am - 5.00 pm

No 60 A , Negambo Rd, Pannala

076-8373124

8.30am - 5.00pm

No. 64, Infront of Bus station,
Kobeigane.

076-8384556

8.30am - 5.00pm

இல.312/C/4,மல்வத்தை வீதி,கொடக்கவெல

077 366 3255

8.30am - 5.00pm

இல 44 1/2,பதியத்தலாவ வீதி,மகியங்கனை

077 730 8076

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல,05,திஸ்ஸ வீதி,ரன்ன

077 030 9117

8.30 a.m.-3.00 p.m.

நீர்கொழும்பு

077 366 3276

8.30 a.m.-3.00 p.m.

A.M.G. Building, Matara Road, Dikwella.

041-2256991

8.30am - 5.00pm

No. 45 / 354, Samaraweera Road, Waligama.

077 229 4193

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல 33/2,ஹொரண வீதி,அலிபோமுல்ல,பாணந்துறை

077 470 8318

8.30 a.m.-3.00 p.m.

P.H. Building, Matara road, Hakmana.

041-2287991 / 0763122580

8.30am - 5.00pm

No. 81, Post Office Road, Maskeliya.

077 366 3298

8.30am - 5.00pm

139/2,நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு முன்னால்,குருநாகல் வீதி,ஹெட்டிபொல

077 227 9296

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.98,கண்டி வீதி,யக்கல

077 227 2195

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 201 1/1, Kandy Road, Warakapola.

077-6526511

8.30am - 5.00pm

இல.76,மீரிகம வீதி,திவுலபிட்டிய

077-3869446

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.60,ஸ்ரீ தேவமித்த மாவத்தை,சீன கோரடுவை,காலி

091-2235054

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.26,பிஷப் எட்முன் பீரிஸ் மாவத்தை, சிலாபம்

032-2222339 / 077-0625902

8.30 a.m.-3.00 p.m.

6 No. 514/4a,பஸ் நிலையத்திற்கு அருகில் ,அனுராதபுரம்

025-2237525

8.30am - 5.00pm

இல.72டி.எஸ்.சேனாநாயக வீதி,அம்பாறை.

077 653 4119

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No.05, Thissa Road, Ranna

077-0309117

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Main Street, Wennappuwa

031-2250250

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 95, Post Office Road, Trincomalee.

026-2225091

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 6725, In Front of the Post Office, Sooriyawewa

047-2288380

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No.261, Avissawella Road, Ruwanwella

036-2268842

8.30am - 5.00pm

அலுகோன் கட்டிடம்,இல.9A,படுகபடாவ வீதி,இரத்தினபுரி

045-2225506

8.30 a.m.-3.00 p.m.

035-2265618

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல 62,ராகலை,கல்கரநோயா

052-2265678

8.30 a.m.-3.00 p.m.

பொல்பிதிகம மாவட்ட சணச சங்கம்,குபுகுளாவ,பொல்பிதிகம

037-2273160

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 245 I,Limola Juntion, Kaduruwela

027-2226889

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 89, Godawela, Polgahawela.

037-2244560

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 34, Heelogama, Nikaweratiya.

037-2260235

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 100, In Front of New Bus Stand, Monaragala.

055-2276934

8.30 a.m.-3.00 p.m.

1/118, 1ம்மாடி, அளுத்கம வீதி,மத்துகம

034-2248399

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல. 31/1, கண்டி வீதி, மாத்தளை.

066-2224560

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.7/1,அருண இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேல் மாடி,புகையிரத வீதி,மாத்தறை

041-2235965

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Sanasa Rakshana Samagama, Athumale, Mapalagama.

076-3028134

8.30am - 5.00pm

இல.68,பிலியந்தலை வீதி,கொடிகமுவ,மஹரகம

011 285 0554

8.30 a.m.-3.00 p.m.

சோலங்க ஆராச்சி கட்டிடம்,1 ம் மாடி,இல.1/587,மாதம்பே வீதி,மீகஹகொடுவ, குளியாபிட்டிய

037-2284561

8.30am - 5.00pm

கந்தசாமி கோவில் அருகில்,A9வீதி,கிளிநொச்சி

021-2280181

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.60,ஸ்ரீ தேவமித்த மாவத்தை,சீன கோரடுவை,காலி

035-2222019

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.281,டி.எஸ்.சேனாநாயக வீதி,கண்டி

081-2204958

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.398,2ம் மாடி,காலி வீதி,களுத்துறை - வடக்கு

077 386 8420

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No.158/F, Awissawella Road, Kaduwela

011-2548560

8.30am - 5.00pm

Kasthuriya Lane, Jumma Mosque Lane, Jaffna.

021-2219318

8.30 a.m.-3.00 p.m.

சணச சதுக்கம்,நீதிமன்ற வீதி,கம்பஹா

033-2231661

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 15, H.K.T. Building, Pallegama, Embilipitiya

047-2261925

8.30 a.m.-3.00 p.m.

No. 330/4/9, New Kandy Road, Delgoda.

011-2402233

8.30am - 5.00pm

No.564,1st Floor, Infront of Clock Tower,Kandy Road, Dambulla

066-2284354

8.30 a.m.-3.00 p.m.

2nd Floor, Kopi Watta Road, Badulla

055-2225443

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Wathugedara Sanasa Bank Upper Floor, Elpitiya Road, Wathugedra.

071-9779752

8.30am - 5.00pm

இல.21/A,தெனியாய வீதி,அக்குரஸ்ஸ

041-2284350

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.2/A,தர்மயதன மாவத்தை,குருநாகல்

037-2233913

8.30 a.m.-3.00 p.m.

இல.3, ஆர்.ஏ.டி.மெல்.மாவத்தை, கொழும்பு.

011 2002021

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Sanasa Insuarance Co.Ltd

Address

No.2/A, Darmayathana Mawatha, Kurunagala

Telephone

037-2230665

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 380A, Court Road,
Trincomalee.

Telephone

-

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 55, Kovila Road, Kurumankadu, Vavuniya.

Telephone

077-1174753

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 74, Moor Street, Mannar

Telephone

077-9186055 K

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

-

Telephone

077-8340224

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Kalmune Road, Kaladi, Batticaloa

Telephone

065-2222072 / 077-4878244

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 59 B, 1/1 , Raththota Rd, Matale

Telephone

076-8362547

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 49, Mathale Rd, Pallepola.

Telephone

078-9705517

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 64, Beliaththa Road, Walasmulla.

Telephone

-

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Telephone

075-0473539

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

144 1/A, Hospital Junction, Highlevel Road, Homagama.

Telephone

077-3866017

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 354/45/1/1, 2nd floor, Samaraweera Road, Weligama.

Telephone

077-2294193

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 52, Thasavi Building, Jayabodi Junction, Gandara.

Telephone

076-8493754

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No.05, Veherahena Road South, Kakunadura.

Telephone

076-8429839

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 425, Galle Road, Kaluthara - North.

Telephone

034-2236743 / 077-3868420

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

A19, Dehiaththakandiya, New Town.

Telephone

076-3700213

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 14/B, Main Street, Kaduruwela, Polonnaruwa.

Telephone

078-5506867

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Palugas Wanguwa, Padawi Sripura.

Telephone

076-8104952

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

New Colombo Stores, Parakramapura, Padaviya.

Telephone

076-3058433

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

In front of Co-Operative Building, Padawi Road, Kabithigollewa.

Telephone

076-8100143

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Sanka Jewellers, Anuradapura Road, Galenbindunuwewa

Telephone

076-8344858

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

(Opening soon)

Telephone

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 187 / 1/1, Galle Road, Rathmalana.

Telephone

011-2738679

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No.08, Thanayam Pivisum Road, Balangoda.

Telephone

077-3663255

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 212/7, Abagamuwa Road, Gampola

Telephone

076-8309148

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

152/E/1, Madawala Road, Digana

Telephone

076-8362089

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 269/2, Colombo Rd, Pilimathalawa

Telephone

076-8361226

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Main Street, Deraniyagala

Telephone

077-3255314

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

B5/1, Near the Pradeshiya Saba, Dikpitiya, Aranayaka.

Telephone

076-8350838

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 156/1/1, New Kandy Road, Gunarathna Building, Mawanella.

Telephone

076-8220582

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Darshana Building, Bowatta, Bingiriya

Telephone

077-0521035

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. E/E/1, 1st Floor, Chilaw Road, Wennappuwa.

Telephone

031-2250250

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 180, Chilaw Road, Kattuwa, Nigambo.

Telephone

077-3663276

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No.49/A, Airport Road, Minuwangoda.

Telephone

076-8505669

Open Hours

8.30 am - 5.00 pm

Address

No 60 A , Negambo Rd, Pannala

Telephone

076-8373124

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 64, Infront of Bus station,
Kobeigane.

Telephone

076-8384556

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

இல.312/C/4,மல்வத்தை வீதி,கொடக்கவெல

Telephone

077 366 3255

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

இல 44 1/2,பதியத்தலாவ வீதி,மகியங்கனை

Telephone

077 730 8076

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல,05,திஸ்ஸ வீதி,ரன்ன

Telephone

077 030 9117

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

நீர்கொழும்பு

Telephone

077 366 3276

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

A.M.G. Building, Matara Road, Dikwella.

Telephone

041-2256991

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 45 / 354, Samaraweera Road, Waligama.

Telephone

077 229 4193

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல 33/2,ஹொரண வீதி,அலிபோமுல்ல,பாணந்துறை

Telephone

077 470 8318

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

P.H. Building, Matara road, Hakmana.

Telephone

041-2287991 / 0763122580

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 81, Post Office Road, Maskeliya.

Telephone

077 366 3298

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

139/2,நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு முன்னால்,குருநாகல் வீதி,ஹெட்டிபொல

Telephone

077 227 9296

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.98,கண்டி வீதி,யக்கல

Telephone

077 227 2195

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 201 1/1, Kandy Road, Warakapola.

Telephone

077-6526511

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

இல.76,மீரிகம வீதி,திவுலபிட்டிய

Telephone

077-3869446

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.60,ஸ்ரீ தேவமித்த மாவத்தை,சீன கோரடுவை,காலி

Telephone

091-2235054

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.26,பிஷப் எட்முன் பீரிஸ் மாவத்தை, சிலாபம்

Telephone

032-2222339 / 077-0625902

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

6 No. 514/4a,பஸ் நிலையத்திற்கு அருகில் ,அனுராதபுரம்

Telephone

025-2237525

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

இல.72டி.எஸ்.சேனாநாயக வீதி,அம்பாறை.

Telephone

077 653 4119

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No.05, Thissa Road, Ranna

Telephone

077-0309117

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

Main Street, Wennappuwa

Telephone

031-2250250

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 95, Post Office Road, Trincomalee.

Telephone

026-2225091

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 6725, In Front of the Post Office, Sooriyawewa

Telephone

047-2288380

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No.261, Avissawella Road, Ruwanwella

Telephone

036-2268842

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

அலுகோன் கட்டிடம்,இல.9A,படுகபடாவ வீதி,இரத்தினபுரி

Telephone

045-2225506

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

Telephone

035-2265618

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல 62,ராகலை,கல்கரநோயா

Telephone

052-2265678

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

பொல்பிதிகம மாவட்ட சணச சங்கம்,குபுகுளாவ,பொல்பிதிகம

Telephone

037-2273160

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 245 I,Limola Juntion, Kaduruwela

Telephone

027-2226889

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 89, Godawela, Polgahawela.

Telephone

037-2244560

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 34, Heelogama, Nikaweratiya.

Telephone

037-2260235

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 100, In Front of New Bus Stand, Monaragala.

Telephone

055-2276934

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

1/118, 1ம்மாடி, அளுத்கம வீதி,மத்துகம

Telephone

034-2248399

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல. 31/1, கண்டி வீதி, மாத்தளை.

Telephone

066-2224560

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.7/1,அருண இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேல் மாடி,புகையிரத வீதி,மாத்தறை

Telephone

041-2235965

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

Sanasa Rakshana Samagama, Athumale, Mapalagama.

Telephone

076-3028134

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

இல.68,பிலியந்தலை வீதி,கொடிகமுவ,மஹரகம

Telephone

011 285 0554

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

சோலங்க ஆராச்சி கட்டிடம்,1 ம் மாடி,இல.1/587,மாதம்பே வீதி,மீகஹகொடுவ, குளியாபிட்டிய

Telephone

037-2284561

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

கந்தசாமி கோவில் அருகில்,A9வீதி,கிளிநொச்சி

Telephone

021-2280181

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.60,ஸ்ரீ தேவமித்த மாவத்தை,சீன கோரடுவை,காலி

Telephone

035-2222019

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.281,டி.எஸ்.சேனாநாயக வீதி,கண்டி

Telephone

081-2204958

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.398,2ம் மாடி,காலி வீதி,களுத்துறை - வடக்கு

Telephone

077 386 8420

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No.158/F, Awissawella Road, Kaduwela

Telephone

011-2548560

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Kasthuriya Lane, Jumma Mosque Lane, Jaffna.

Telephone

021-2219318

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

சணச சதுக்கம்,நீதிமன்ற வீதி,கம்பஹா

Telephone

033-2231661

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 15, H.K.T. Building, Pallegama, Embilipitiya

Telephone

047-2261925

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

No. 330/4/9, New Kandy Road, Delgoda.

Telephone

011-2402233

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No.564,1st Floor, Infront of Clock Tower,Kandy Road, Dambulla

Telephone

066-2284354

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

2nd Floor, Kopi Watta Road, Badulla

Telephone

055-2225443

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

Wathugedara Sanasa Bank Upper Floor, Elpitiya Road, Wathugedra.

Telephone

071-9779752

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

இல.21/A,தெனியாய வீதி,அக்குரஸ்ஸ

Telephone

041-2284350

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.2/A,தர்மயதன மாவத்தை,குருநாகல்

Telephone

037-2233913

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

இல.3, ஆர்.ஏ.டி.மெல்.மாவத்தை, கொழும்பு.

Telephone

011 2002021

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.