protect your family with insurance

Protect your family with insurance

ඔබ සණසත් සමග ආරක්ෂිතයි
සණසට රක්ෂණයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Sanasa Insurance Company Ltd (SICL) registered under the name of Seemasahitha Sanasa Rakshana Samagama as a public limited liability company, incorporated in Sri Lanka under companies act No 17 of 1982 and re- registered under the companies act No 07 of 2007. SICL is authorized to carry on Life and General insurance business, under the Regulation of Insurance Industry Act No 43 of 2000. SICL is an insurance company affiliated to Sanasa movement and therefore it vision is “To become a strong assurance company operating with a large customer base as a global tendency pavior of Micro assurance” whilst the mission in particular to Sanasa Insurance Company is “To give our clients an excellent service on all occasions and at all stages to mitigate their risk in order to improve their living conditions and secure economic development”. Hence it mainly focuses on providing insurance services to members of Sanasa societies and other CBOs of whom majority are in the rural sector.

අපගේ රක්ෂණ වර්ගයන්

Home images

ආයෝජන සැලැස්ම

අප සියලු දෙනාට සිහින හා අභිලාෂයන් තිබෙනවා, එම සිහිනය සබැ කර ගැනීම සදහා, උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව ඉතිරි කරමු. සාම්ප්‍රදායික ඉතුරුම් විකල්පයක් වන බැංකු ඉතුරුම් ගිණුම් සහ ස්ථාවර තැන්පතු අපගේ පළමු තේරීමයි, එහෙත්, එසේ ආයෝජනය කරන ලද මුදල සදහා හොදම ප්‍රතිලාභ හිමිනොවනු ඇත.

දැක්ම
Home image

දෑවැද්ද

දියණිය නිවසට ආලෝකයක්, එම දීප්තිය නිසාවෙන් අගේ ජිවිතයද දීප්තිමත්භාවය කරා ගෙන යාමට අගේ දෙමව්පියන් අපේක්ෂා කිරීමත්, එදිනෙදා ජිවිතය සතුටින් ගත කරන බවත් සහතික කරගන්න ඇයට ලබා දිය හැක්කේ රන් මෙන් වටිනා විවාහයදිවියක්. ඒ සදහා හොදම ආයෝජනය සණස ආයෝජනයයි.

දැක්ම
Home image

විශ්‍රාම සැලසුම

අප මහලුවියට පත්වීම අපට, නොවැලක්විය හැකි දෙයක්! ආදායමක් නොමැති නිසා ලෙඩක/දුකකදී දරුවන් හට බරක් විය යුතු නොවේ. අනාගතයේ ඔබේ විශ්‍රාම දිවිය ගැන ඔබ දැන්මම යෞවන කාලයේ සිටම සැලසුම් කරන්න.

දැක්ම
Home image

අධ්‍යාපන

දරුවන්ගේ අනාගතය සව්බල ගැන්වීම සදහා අවශ්‍ය නිසි අධ්‍යාපනය, විශ්ව විද්‍යාලයක්, වෘත්තිය පුහුණු ආයතනයක් තුලින් ලබා දීම දෙමව්පියන්ගේ වගකීමයි. එහෙත් එම වගකීම ඉෂ්ඨ කිරීමට පෙර ඔබට යම් අනතුරකට හෝ …… මුහුණදීමට සිදුවුනොත් ? ඒ සදහා සණස ආයෝජන සැලැස්ම ඔබ ලගයි. ඔබේ හා ඔබේ දරුවාගේ අනාගත සිහිනය සබැ කිරීම අපේ අරමුණයි! ඔබේ ප්‍රියයන් වෙනුවෙන් සණස ආයෝජනය සැලස්ම දැන්ම ලබාගන්න!

දැක්ම
Home images

ණය ආරක්ෂණය

ණයක් ලබා ගැනීම, ඔබගේ ජිවිතියේ අරමුණු ඔබ සැලසුම් කරාටත් වඩා ඉක්මනින් ලගා කරගැනීමට උපකාරී වන ක්‍රමවේදයකි. එහෙත් අනාගතයේ ඔබට වියහැකි අනතුරක් හෝ රැකියාවක් අහිමිවිමකදී හෝ ජීවිතය අහිමි වූ අවස්ථාවකදී එම ණය බර පැටවෙන්නේ ඔබේ පවුලටයි. සණස ණය සුරැකුම් සැලැස්ම තුලින් ඔබ ලබා ගන්නා ලද ණය මුදල ඔබට යම් අනතුරක් සිදු වූ අවස්තාවකදී පියවා දැමීමට අප සුදානම්.

දැක්ම
Home image

දිවි සවිය

ඔබ ජීවිතය ගත කරන ඔබේ පවුල තුළ යම් අනතුරක් සිදු වූ අවස්තාවකදී, රක්ෂණ ආවරණයක් තුලින් ඔබ හා ඔබේ පවුල ආරක්ෂා කිරීමට සණස අපි සූදානම්ව සිටින්නෙමු. ඔබේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන ආකාරයට ඔබට හා ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන සදහා ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගනිමින් වැඩි ප්‍රතිලාභ සදහා සැලසුම් කළ හැකිය.

දැක්ම

සණස ජංගම යෙදුම ලබාගන්න

ඔබේ ජංගම යෙදුම ලබාගන්න

Sanasa Insuarance Co.Ltd

Branch Locations

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ගොඩකවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මහියංගනය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අම්බලන්තොට

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මීගමුව

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දික්වැල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  වැලිගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  බණ්ඩාරගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  හක්මන

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මස්කෙළිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  හෙට්ටිපොල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  යක්කල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  වරකාපොල.

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දිවුලපිටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ගාල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  හලාවත

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අනුරාධපුර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අම්පාර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රන්න

 • S
  Sanasa Insurance Company

  වෙන්නප්පුව

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ත්‍රිකුණාමලය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  සූරියවැව

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රුවන්වැල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රත්නපුර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රඹුක්කන

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රාගල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  පොල්පිතිගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කදුරුවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  පොල්ගහවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  නිකවැරටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මොණරාගල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මතුගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මාතලේ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මාතර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මාපලගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මහරගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කුලියාපිටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කිලිනොච්චි

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කෑගල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මහනුවර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කළුතර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කඩුවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  යාපනය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ගම්පහ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ඇම්බිලිපිටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දෙල්ගොඩ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දඹුල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  බදුල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අම්බලන්ගොඩ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අකුරැස්ස

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කුරුණෑගල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කොළඹ

Address :

No. 312/C/4, මල්වත්ත පාර, ගොඩකවෙල.

Telephone

077 366 3255

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 44 1/2, පදියතලාව පාර, මහියංගනය.

Telephone

077 730 8076

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො.05, තිස්ස මාවත, රන්න.

Telephone

077 030 9117

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 180, හලාවත පාර, කට්ටුව, මීගමුව.

Telephone

077 366 3276

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

ඒ.එම්.ජී. ගොඩනැගිල්ල, මාතර, දික්වැල්ල.

Telephone

077 366 4446

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 45/354, සමරවීර පාර, වැලිගම.

Telephone

077 229 4193

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො. 33/2, හොරණ පාර, අලිබෝමුල්ල, පානදුර

Telephone

077 470 8318

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

පී.එච්. ගොඩනැගිල්ල, මාතර පාර, හක්මන.

Telephone

077 366 5163

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 81, තැපැල් කාර්යාලය, මස්කෙළිය.

Telephone

077 366 3298

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

139/2, උසාවි සංකීර්ණය ඉදිරිපිට, කුරුණෑගල පාර, හෙට්ටිපොල.

Telephone

077 227 9296

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 98, නුවර පාර, යක්කල

Telephone

077 227 2195

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 201 1/1, නුවර පාර, වරකාපොල.

Telephone

077 652 6511

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො 76, මීරිගම පාර, දිවුලපිටිය

Telephone

077-3869446

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො.64/1, 1/2, කොළඹ පාර, කලුවැල්ල, ගාල්ල

Telephone

091-2235054

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො.14, කොරය මාවත, හලාවත

Telephone

077 062 5902

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

6 නො. 514/4ඒ, බස් නැවතුම්පල අසල, අනුරාධපුර.

Telephone

025-2235670

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො. 72, ඩි.එස්. සේනානායක මාවත, අම්පාර.

Telephone

077 653 4119

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 05, තිස්ස පාර, රන්න

Telephone

077-0309117

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

ප්‍රධාන පාර, වෙන්නප්පුව

Telephone

031-2250250

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 95, තැපැල් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය

Telephone

026-2225091

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 6725, තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට, සූරියවැව

Telephone

047-2288380

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 261, අවිස්සාවේල්ල පාර, රුවන්වැල්ල

Telephone

036-2268842

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

ඇලූකන් බිල්ඩිං, අංක 9 ඒ, බුජුබඩාව පාර, රත්නපුර

Telephone

077 366 3229

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

Telephone

035-2265618

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 62, රාගල, හල්ගරනඔය.

Telephone

052 226 5678

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

පොල්පිතිගම දිස්ත්රික් සණස සමිතිය, කුඹුකලාව, පොල්පිතිගම

Telephone

037-2273160

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 245, ලිමෝලා ජුන්ටියන්, කදුරුවෙල

Telephone

027-2226889

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 89, ගොඩවෙල, පොල්ගහවෙල.

Telephone

037-2244560

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 34, හෙලගගම, නිකවැරටිය.

Telephone

037-2260235

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 100, නව බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට, මොණරාගල.

Telephone

055-2276934

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

1 වන මහල, 1/118, අලුත්ගම පාර, මතුගම.

Telephone

076 661 5136

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 31/1, නුවර පාර, මාතලේ.

Telephone

077 732 3990

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 7/1, අරුණ කර්මාන්ත උඩුමහලය, දුම්රිය මාර්ග පාර, මාතර

Telephone

077 015 4002

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

එතුමලේ, මාපලගම.

Telephone

091-2296503

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 68, පිළියන්දල පාර, ගොඩිගමුව, මහරගම.

Telephone

011 285 0554

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 437, මාදම්පේ පාර, කුලියාපිටිය

Telephone

037-2284561

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

කන්දසාමි කෝවිල් අසල , A9 පාර, කිලිනොච්චිය.

Telephone

021-2280181

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 1/4, මීරිගම පාර, වරකාපොල

Telephone

035-2222019

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 277, ඩී. එස්. සේනානායක මාවත, මහනුවර

Telephone

081-2204958

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 378, 2 වන මහල, ගාලු පාර, කළුතර - උතුර

Telephone

077 386 8420

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 501 / ඒ, කොළඹ පාර, කඩුවෙල

Telephone

011-2548560

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

කස්තුරියා පටුමග, ජුම්මා මුස්ලිම් දේවස්ථානය, යාපනය

Telephone

021-2219318

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

සණස චතුරස්‍රය, උසාවි පාර, ගම්පහ

Telephone

033-2231661

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො. 15, එච්.කේ.ටී. ගොඩනැගිල්ල, පල්ලෙගම, ඇම්බිලිපිටිය

Telephone

047-2261925

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො. 330/4/9, අලුත් නුවර පාර, දෙල්ගොඩ.

Telephone

011-2402233

Open Hours

Address :

නො.564,1වන මහල, ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට,නුවර පාර, දඹුල්ල

Telephone

066-2284354

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

2වන මහල, කෝපි වත්ත මාවත, බදුල්ල

Telephone

055-2225443

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නො. 321, නව පාර, අම්බලන්ගොඩ

Telephone

091-2255789

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

නව රෝහණ බේකරි, No 63/6, මාතර පාර, අකුරැස්ස.

Telephone

041-2284350

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

අංක 2 / ඒ, ධර්මෙයතන මාවත, කුරුණෑගල.

Telephone

037 205 2721

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address :

ආර්. ඒ. ද මෙල් මාවත, කොළඹ

Telephone

011 2002021

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.